Трастовість (траст сайту)

Під трастовістю сайту розуміють рівень довіри пошукових систем до конкретного інтернет-ресурсу. Шкала оцінювання складається з десяти рівнів, на положення яких впливають такі фактори як: вік та історія домену, унікальність контенту, верстка сайту, швидкість завантаження, вихідна та зовнішня маса посилань та інше.

pre-loader