KPI

Ключові показники ефективності є числовим відображенням успішності Інтернет-проекту. Коефіцієнт дозволяє адекватно оцінити рентабельність товару, які дії приносять максимальну віддачу і навпаки. Таким чином, можна спрогнозувати швидкість повернення інвестицій та майбутній прибуток.

pre-loader