Концепт проекту

Концепт проекту інтернет продукту є одним із базових документів, який визначає шляхи розвитку та успіх реалізації поставлених завдань. Він складається на основі аналізу конкурентного середовища, ринку, бізнес ніші, різноманітності та якості пропозиції, внаслідок чого формується єдине бачення майбутнього сайту, визначити комплекс інструментів та механізмів, що впроваджуються.

pre-loader